K-FLEX® ST PÁS

 • topení a vzduchotechnika
 • klimatizace
 • chlazení
 • průmyslová výroba
Použití pro teplotní rozsah od -165°C do +85 °C
Tepelná vodivost λ W/(m•K) EN 13787

tloušťky ≤ 25mm
-20 °C = 0,031
0 °C = 0,033
+20 °C = 0,035
+40 °C = 0,037

tloušťky > 25mm
-20 °C = 0,034
0 °C = 0,036
+20 °C = 0,038
+40 °C = 0,040

Korozní riziko EN 13468 pH neutral (7±0,5)
Součinitel odporu difuse vodních par µ EN 12086

tloušťky ≤ 25mm
µ ≥ 10 000

tloušťky > 25mm
µ ≥ 7 000

Hořlavost EN 13501 Euroclasse B, s3, d0
 • dostupný v šíři 1 000/1 500 mm
 • tloušt'ka 6-10-13-19-25-32-40-50-60 mm

 • Balení:

  Pás 1m

  550 x 550x 1050 mm

  Pás 1,5m

  Plastový pytel z polyetylénu

  Aktuality