K-FLEX® K-FIRE ACRYLIC (TMEL)

K-FLEX® K-FIRE ACRYLIC je jednosložkový akrylátový tmel určený k zabránění šíření ohně a kouře spárami a otvory v požárních stěnách a podlahách, včetně otvorů vytvořených kolem průchodů vedení.

 • stavební spáry v požárních stěnách a
      podlahách,
 • akustická těsnění kolem obvodů protipožárních
      přepážek,
 • mezery za rámy ohnivzdorných dveří,
 • usazení ohnivzdorných mřížek, intumescentních
      ucpávek.

 • Požární třída
  (EM 1366-3; EN 1366-4)
  až El 240
  Ucpávka testována pro lehké příčky: min. tlouštka 100 mm
  pevné stěny: min. tlouštka 150 mm
  pevné podlahy: min. tlouštka 150 mm
  Testované prostupy - PVC-U trubky do Ø 32 mm
  - PVC-U trubky do Ø 40 mm + izolace MW
  - PE, PE-HD trubky do Ø 40 mm + izolace MW
  - ABS trubky do Ø 40 mm + izolace MW
  - SAN+PVC trubky do Ø 40 mm + izolace MW
  - PP trubky do Ø 32 mm
  - PP trubky do Ø 75 mm + izolace AESW
  - Geberit Mepla do Ø 75 mm + izolace FEF / MW / AESW
  - Měděné trubky do Ø 54 mm
  - měděné trubky do Ø 54 mm + izolace FEF / MW / AESW
  - ocelové trubky do Ø 16 mm
  - ocelové trubky do Ø 165 mm + izolace FEF / AESW
  - ocelové trubky do Ø 324 mm + izolace MW
  - Alupex trubky do Ø 75 mm + izolace MW / AESW
  - svazky elektrických kabelů do Ø 100 mm
  - sdělovací kabely do Ø 100 mm
  - otvor + izolace AESW bez instalací

  *FEF: pružná elastomerová pěna
  *MW: minerální vlna
  * AESW: silikátová vlna oxidů alkalických zemin
  Trvanlivost a použitelnost
  (EOTA TR 024:2009)
  Typ Z2: určen pro vnitřní použití při teplotách nad 0 °C, bez vystavení dešti nebo UV.
  Reakce na oheň (EN 13501-1) D-s1,d1
  Skladovací teplota +5°C až +30°C
  Provozní teplota -20°C až +70°C
  Hustota 1.58 g/ml
  Pružnost 7.5%
  Rychlost vytvrzení 3 až 5 dny v závislosti na tloušťce a teplotě
  Nelepivost 75 minut
  Odolnost proti vodě dobrá po plném vytvrzení
  U. V. odolnost dobrá
  Pohyblivost spoje zůstává pružný
  Doba skladování 12 měsíců
  Rozpustnost ve vodě mísitelný
  Akustické vlastnosti
  (EN 10140-2)
  až 62 dB (jednostranný)
  přes 62 dB (oboustranný)
  Ekologické údaje emisní třída EMICODE EC 1PLUS
  nízké emise

  OSTATNÍ DOKUMENTY

  0843-CPR-0408_CS (*.pdf)
  0843-CPR-0408_EN (*.pdf)
  ENG_DOP K-FIRE ACRYLIC_Gaps_CS (*.pdf)
  ENG_DOP K-FIRE ACRYLIC_Gaps_EN (*.pdf)
  ENG_DOP K-FIRE ACRYLIC_Penetrations_CS (*.pdf)
  ENG_DOP K-FIRE ACRYLIC_Penetrations_EN (*.pdf)
  K-FLEX FIRE ACRYLIC - TDS _EN_ R01 - 2018.12.20_CS (*.pdf)
  K-FLEX FIRE ACRYLIC - TDS _EN_ R01 - 2018.12.20_EN (*.pdf)
  MSDS K-FLEX FIRE ACRYLIC rev1 - 20122018_CS (*.pdf)
  MSDS K-FLEX FIRE ACRYLIC rev1 - 20122018_EN (*.pdf)
  UL ETA 17 1047_CS (*.pdf)
  UL ETA 17 1047_EN (*.pdf)
  UL ETA 17 1048_CS (*.pdf)
  UL ETA 17 1048_EN (*.pdf)


  Aktuality