K-FLEX® K-FIRE COATING (NÁTĚR)

K-FLEX® K-FIRE COATING je ablativní těsnicí nátěr určený k zesílení, utěsnění a protipožární ochraně minerálních vláken. Jeho základem je trvanlivý polymerní systém s inertními plnivy, nehalogenovanými zpomalovači hoření a konzervační látkou proti napadení mikroby.
K-FLEX® K-FIRE COATING je stříkaná nátěrová hmota, která se aplikuje na místě či v továrně na oba povrchy desky z minerální či kamenné vlny, nebo na místě na jednu stranu podkladu z minerální vlny, čímž se vytváří systém utěsnění rovinné spáry.
Účelem použití K-FLEX® K-FIRE COATING je obnovení požární odolnosti podlahových spár nebo spár podlaha-stěna a mezer ve stěnách.

Požární třída
(EM 1366-3)
až El 240
Ucpávka testována pro lehké příčky: min. tlouštka 75 mm
pevné stěny: min. tlouštka 75 mm
pevné podlahy: min. tlouštka 150 mm
Testované prostupy - elektrické dráty do Ø 80 mm jednotlivě a ve svazcích
- kabelové trasy/žlaby
- ocelové trubky do Ø 324 mm + izolace MW
- hořlavé trubky do Ø 160 mm
- ocelové trubky do Ø 324 mm + izolace FEF
- PEX trubky do Ø 75 mm + izolace MW
- max. šířka rovinného utěsnění/dilatace 120 mm

* FEF: elastomerová pěna
* MW: minerální vlna
Trvanlivost a použitelnost
(EOTA TR 024:2009)
Typ Z2: určen pro vnitřní použití vlhkosti nižší než 85% RV, kromě teplot pod 0 °C, bez vystavení dešti nebo UV záření.
Smrštění průměrně 12,5 %
Skladovací teplota +5°C až +30°C
Doba skladování až 12 měsíců
Aplikační teplota +5°C až +50°C
Hustota nátěru 1,3-1,4 g/ml
Barva nátěru RAL 9002
Tepelná vodivost 0,038 W/mK
PH 8,5 – 9,2
Faktor pružnosti až 7,5%

OSTATNÍ DOKUMENTY

0843-CPR-0407_CS (*.pdf)
0843-CPR-0407_EN (*.pdf)
ENG_DOP K-FIRE COATING_Gaps_CS (*.pdf)
ENG_DOP K-FIRE COATING_Gaps_EN (*.pdf)
K-FLEX K-FIRE Coating TDS_CS (*.pdf)
K-FLEX K-FIRE Coating TDS_EN (*.pdf)
K-FLEX K-FIRE COATING_MSDS_CS (*.pdf)
K-FLEX K-FIRE COATING_MSDS_EN (*.pdf)
UL ETA 17 1021_CS (*.pdf)
UL ETA 17 1021_EN (*.pdf)


Aktuality