K-FLEX® K-FIRE BOARD (DESKA)

K-FLEX® K-FIRE BOARD je deska z minerální vlny s nátěrem používaná pro obnovení protipožární odolnosti stěnových a podlahových konstrukcí tam, kde byly opatřeny otvory pro průchod jednoduchého či vícenásobného vedení. K-FLEX® K-FIRE BOARD se dodává s nátěrem na jedné straně, s označením 1-S, nebo na obou stranách, s označením 2-S. Deska nebo desky se pak nařežou pro průchod požadovaných vedení před vložením do otvoru ve stěně.

Požární třída
(EM 1366-3)
až El 240
Ucpávka testována pro lehké příčky: min. tlouštka 75 mm
pevné stěny: min. tlouštka 75 mm
pevné podlahy: min. tlouštka 150 mm
Testované prostupy - elektrické dráty do Ø 80 mm jednotlivě a ve svazcích
- kabelové trasy / žlaby
- ocelové trubky do Ø 324 mm + izolace MW
- PEX trubky do Ø 75 mm + izolace MW

* FEF: elastomerová pěna
* MW: minerální vlna
Trvanlivost a použitelnost
(EOTA TR 024:2009)
Typ Y1: je určen pro použití při teplotách pod 0 °C a vystavení UV, ale bez vystavení dešti. Včetně nižších tříd Y2, Z1, Z2.
Smrštění průměrně 12,5 %
Skladovací teplota +5°C až +30°C
Aplikační teplota +5°C až +50°C
Hustota nátěru 1,3-1,4 g/ml
Hustota minerální vlny 160 kg/m3 (150-170 kg/m3)
Barva nátěru RAL 9002
Tepelná vodivost 0,038 W/mK
K-FIRE BOARD - deska hladká
K-FIRE BOARD - deska vroubkovaná

OSTATNÍ DOKUMENTY

0843-CPR-0406_EN (*.pdf)
0843-CPR-0406_EN_CS (*.pdf)
ENG_DOP K-FIRE BOARD_Penetrations_CS (*.pdf)
ENG_DOP K-FIRE BOARD_Penetrations_EN (*.pdf)
TDS K-FLEX K-FIRE BOARD_CS (*.pdf)
TDS K-FLEX K-FIRE BOARD_EN (*.pdf)
UL ETA 17 1022_CS (*.pdf)
UL ETA 17 1022_EN (*.pdf)


Aktuality