K-FLEX® K-FIRE SEALANT A PLUS (TMEL)

K-FIRE SEALANT A PLUS je ohnivzdorný akrylátový tmel na bázi vody určený pro vnitřní použití v mezerách a prostupech vedení odolávajících ohni a kouři.

 • stavební spáry v požárních přepážkách a
      podlahách,
 • akustická těsnění kolem obvodů protipožárních
      přepážek,
 • mezery za rámy ohnivzdorných dveří,
 • usazení ohnivzdorných mřížek, intumescentních
      ucpávek atd.,
 • kolem kovových trubek,
 • kolem průchodů kabelů.

 • Požární třída (EM 1366-3; EN 1366-4) až El 240
  Ucpávka testována pro lehké příčky: min. tlouštka 100 mm
  pevné stěny: min. tlouštka 100 mm
  pevné podlahy: min. tlouštka 150 mm
  Testované prostupy - měděné trubky do Ø 35 mm
  - měděné trubky do Ø 54 mm + izolace MW
  - ocelové trubky do Ø 89 mm
  - ocelové trubky do Ø 219 mm + izolace MW
  - svazky elektrických kabelů
  - svazky sdělovacích kabelů

  - rovinná spára do W50 + podkladový materiál

  MW: minerální vlna
  Trvanlivost a použitelnost
  (EOTA TR 024:2009)
  Typ Z1: určen pro vnitřní použití při teplotách nad 0 °C.
  Aplikační teplota +5°C až +40°C
  Skladovací teplota +5°C až +30°C
  Hustota 1.64 g/ml
  Rozpustnost ve vodě mísitelný
  Ekologické údaje bez halogenů
  netoxický
  bezprašný

  OSTATNÍ DOKUMENTY

  _ENG_DOP K-FLEX K-FIRE SEALANT A PLUS Gaps (*.pdf)
  _ENG_DOP K-FLEX K-FIRE SEALANT A PLUS Penetrations (*.pdf)
  EC Certificate 0843-CPR-0284 K-FLEX K-Fire Sealant A Plus_EN (*.pdf)
  K-FLEX K-FIRE SEALANT A PLUS - TDS _EN_ R01 - 2016.01.27 (*.pdf)
  MSDS K-FLEX K-FIRE SEALANT A PLUS rev1 - 06112015 eng (*.pdf)
  ETA 15-0795 - K-FLEX K-Fire Sealant A Plus - Linear Gaps (*.pdf)
  ETA 15-0818 - K-FLEX K-Fire Sealant A Plus - Penetrations (*.pdf)

  Aktuality