K-FLEX® K-FIRE SEALANT S PLUS (TMEL)

Jednosložkový ohnivzdorný silikonový tmel. Používá se v situacích, kdy je vyžadován ohebný ohnivzdorný spoj. Vynikající přilnavost k většině stavebních podkladů, včetně porézních materiálů, bez použití základních nátěrů. Dobrá trvanlivost.

 • stavební spáry v požárních stěnách a
      podlahách,
 • zasklívání včetně opláštění,
 • usazení ohnivzdorných mřížek, intumescentních
      ucpávek.
 • kolem kovových trubek,
 • kolem průchodů kabelů.

 • Požární třída
  (EM 1366-3; EN 1366-4)
  až El 240
  Ucpávka testována pro lehké příčky: min. tlouštka 100 mm
  pevné podlahy: min. tlouštka 150 mm
  Testované prostupy - měděné trubky do Ø 38 mm
  - měděná trubka do Ø 38 mm + izolace FEF
  - ocelové trubky do Ø 40 mm
  - měděná trubka do Ø 40 mm + izolace FEFW
  - kabelové svazky do Ø 80 mm

  - rovinná spára do W40 + podkladový materiál

  *FEF: pružná elastomerová pěna
  Trvanlivost a použitelnost
  (EOTA TR 024:2009)
  Typ X: Určeno pro použití v podmínkách vystavených povětrnostním vlivům a v teplotním rozsahu -20 °C až 70 °C. Vhodné rovněž pro vnitřní použití.
  Pohyblivost +/- 25%
  Skladovací teplota +5°C až +30°C
  Aplikační teplota -5°C až +40°C
  Hustota 1.40 g/ml
  Rozpustnost ve vodě mísitelný
  Ekologické údaje bez halogenů
  netoxický
  nízká kouřivost
  bezprašný

  OSTATNÍ DOKUMENTY

  _ENG_DOP K-FLEX K-FIRE SEALANT S PLUS Gaps (*.pdf)
  _ENG_DOP K-FLEX K-FIRE SEALANT S PLUS Penetrations (*.pdf)
  K-FLEX K-FIRE SEALANT S PLUS - TDS _EN_ R01 - 2016.01.27 (*.pdf)
  MSDS K-FLEX K-FIRE SEALANT S PLUS rev1 - 06112015 eng (*.pdf)


  Aktuality