K-FLEX® K-FIRE FLEXI EX MORTAR (MALTA)

K-FLEX® K-FIRE EX MORTAR je maltová hmota na základě sádry používaná pro obnovení protipožární odolnosti stěnových a podlahových konstrukcí tam, kde byly opatřeny otvory pro průchod jednoduchého či vícenásobného vedení. Po smíchání s vodou složky vytvoří vysoce odolnou tepelně izolační protipožární těsnicí hmotu, která zabraňuje šíření ohně a kouře skrz otvory v požárních stěnách a podlahách, včetně otvorů vytvořených kolem průchodů vedení v budově. K-FLEX® K-FIRE EX MORTAR také zachová akustické vlastnosti stěn a podlah. K-FLEX® K-FIRE EX MORTAR expanduje o cca. 1 % hydraulickým působením během vytvrzování, což zajišťuje velmi těsné utěsnění kolem prostupů vedení a okolních otvorů.

K-FLEX® K-FIRE EX MORTAR může být použita k zajištění těsnění prostupů kabelů, kabelových žlabů, plastových trubek, kompozitních trubek a kovových trubek s izolací i bez ní.
 • Požární odolnost až 4 hodiny (integrita a izolace).
 • Může se použít pro průchody stěnami a podlahami
      pro různé druhy prostupů vedení.
 • Snadné použití – může se aplikovat stěrkou nebo
      nalít na místo.
 • Nepotřebuje speciální vybavení – pro míchání a
      aplikaci lze použít jednoduché nástroje a očistit je
      vodou.
 • Při smršťování se nesráží a poskytuje pevnou,
      plynotěsnou bariéru proti kouři, ohni a halonovým
      plynům.

 • Požární třída
  (EM 1366-3)
  až El 240
  Ucpávka testována pro lehké příčky: min. tlouštka 100 mm
  pevné stěny: min. tlouštka 150 mm
  pevné podlahy: min. tlouštka 150 mm
  Testované prostupy - PVC-U trubky do Ø 315 mm
  - svazky PVC trubek do Ø 32 mm
  - PE trubky do Ø 160 mm
  - svazky PE trubek do Ø 32 mm
  - svazky ABS trubek do Ø 32 mm
  - svazky SAN+PVC trubek do Ø 32 mm
  - PP trubky do Ø 75 mm
  - PP trubek do Ø 32 mm
  - Geberit Mepla do Ø 75 mm + izolace FEF / MW
  - Aluplex trubky do Ø 75 mm
  - Alupex trubky do Ø 75 mm + izolace FEF / AESW
  - měděné trubky do Ø 54 mm + izolace FEF / MW
  - ocelové trubky do Ø 165 mm + izolace FEF
  - ocelové trubky do Ø 219 mm + izolace MW
  - jednotlivé kabely do Ø 80 mm
  - kabelové svazky do Ø 100 mm
  - ocelové kabelové žlaby a žebříky
  - kovové nebo plastové trubky do Ø 16 mm
  - utěsnění otvoru až do 2400 × 1200 mm

  *FEF: pružná elastomerová pěna
  *MW: minerální vlna
  * AESW: silikátová vlna oxidů alkalických zemin
  Trvanlivost a použitelnost
  (EOTA TR 024:2009)
  Typ Z2: určen pro vnitřní použití při teplotách nad 0 °C, bez vystavení dešti nebo UV.
  Reakce na oheň
  (EN 13501-1)
  A1
  Skladovací teplota 5 až 30 °C
  Hustota asi 900 kg/m3 po plném vytvrzení
  Tepelná vodivost 0.051 W/mK
  Rychlost vytvrzení až 30 dnů v závislosti na tloušťce a teplotě
  Nelepivost méně než 1 hodina v závislosti na místním klimatu
  Doba skladování 6 měsíců
  Akustické vlastnosti 64 dB
  Ekologické údaje emisní třída EMICODE EC 1PLUS

  OSTATNÍ DOKUMENTY

  0843-CPR-0412_CS (*.pdf)
  0843-CPR-0412_EN (*.pdf)
  ENG_DOP K-FIRE EX MORTAR_Penetrations_CS (*.pdf)
  ENG_DOP K-FIRE EX MORTAR_Penetrations_EN (*.pdf)
  K-FLEX FIRE EX MORTAR - TDS_ R01 - 2018.12.20_CS (*.pdf)
  K-FLEX FIRE EX MORTAR - TDS_ R01 - 2018.12.20_EN (*.pdf)
  MSDS K-FLEX FIRE EX-MORTAR rev1 - 20122018_CS (*.pdf)
  MSDS K-FLEX FIRE EX-MORTAR rev1 - 20122018_EN (*.pdf)
  UL ETA 17 1046_CS (*.pdf)
  UL ETA 17 1046_EN (*.pdf)


  Aktuality