K-FLEX® K-FIRE FLEXI COAT (TMEL)

K-FLEX® K-FIRE FLEXI COAT je tmel na bázi akrylu, který se používá k těsnění rovinných spár v podlahových konstrukcích a pro těsnění průchodů stěnami. K-FIRE FLEXI COAT se dodává v tekuté formě v kyblících 10 kg nebo 20 kg. K-FIRE FLEXI COAT je stěrkován nebo nastříkán do otvoru nebo mezi oddělené prvky do určené hloubky za použití minerální vlny jako podkladového materiálu.

Požární třída
(EM 1366-4)
až El 180
Ucpávka testována pro lehké příčky: min. tlouštka 75 mm
pevné podlahy: min. tlouštka 150 mm
Testované těsnění rovinné spáry - MW 100mm tloušťka (80 kg/m3) stlačení 20 %

* MW: minerální vlna
Trvanlivost a použitelnost Z1 – je určen k použití ve vnitřních podmínkách s vlhkostí rovnou nebo vyšší než 85% RV, kromě teplot pod 0 °C, bez vystavení dešti či UV.
Měrná hmotnost
(ISO 2811-1:2011)
1.2 – 1.35 g/cm³
Rychlost vytvrzení 0,5 mm za den při 50% relativní vlhkosti a 23 °C
Nelepivost 6 hod. při 23 °C, 50% RV
Aplikační teplota +0°C až +30°C
Tloušťka nátěru 2,5mm nominální tloušťka vlhkého nátěru
Kryvost 2.8kg/m², 2.24L/m²
Reakce na oheň
(EN 13501-1)
B-s1, d0
Akustika
EN ISO 10140-2:2010
40 dB při instalaci na 100 mm silnou minerální vlnu 80 kg/m³.
49 dB při instalaci na 200 mm silnou minerální vlnu 80 kg/m³.
Propustnost vzduchu
(EN1026)
600 Pa - 100 Pa 0.4/1.5 m3/h/m2
Propustnost vody
(EN 1027)
450 Pa – bez průniku
Pohyb 500 cyklů za 30 min – 50% expanze a komprese
Očekávaná doba skladování 18 měsíců – skladování v souladu s podmínkami balení
Pohyblivost až 25 %

OSTATNÍ DOKUMENTY

CE Certificate K-Flex 1121-CPR-JA5117 unlocked (*.pdf)
ENG_DOP K-FIRE FLEXI COAT_Gaps (*.pdf)
K-FLEX K-FIRE FLEXI COAT safety data sheet (*.pdf)
K-FLEX K-FIRE FLEXI COAT TDS (*.pdf)


Aktuality