K-FLEX® K-FIRE HP SEALANT (TMEL)

K-FLEX® K-FIRE HP SEALANT je intumescentní tlakový tmel, který se při vystavení ohni rozpíná a tím chrání průchody včetně kabelů, svazků kabelů, kabelových žlabů, plastových a kovových trubek.
K-FLEX® K-FIRE HP SEALANT zachovává integritu a izolační vlastnosti těsnění zdiva a sádrokartonu. Tmel je určen pro použití v průchodech vedení stěnami a podlahami, kde je třeba zachovat odolnost proti ohni a izolaci.
V podmínkách požáru produkt bobtná a vytváří tlak na okolní podklad, což vede k uzavření prostupu. Dobrá trvanlivost.

 • prostupy hořlavých trubek,
 • prostupy izolovaných trubek,
 • prostupy elektrických a sdělovacích kabelů,
 • kombinované prostupy kabelů a trubek.

 • Požární třída
  (EM 1366-3)
  až El 240
  Ucpávka testována pro lehké příčky: min. tlouštka 100 mm
  pevné stěny: min. tlouštka 100 mm
  pevné podlahy: min. tlouštka 150 mm
  Testované prostupy - PVC trubky do Ø 125 mm
  - HDPE trubky do Ø 63 mm
  - ABS trubky do Ø 63 mm
  - PP trubky do Ø 110 mm
  - PE trubky do Ø 125 mm
  - měděné trubky do Ø 60 mm + izolace FEF / MW / AESW
  - jednotlivé kabely do Ø 80 mm
  - kabelové svazky do Ø 100 mm

  - rovinná spára do W40 + podkladový materiál

  *FEF: pružná elastomerová pěna
  *MW: minerální vlna
  Trvanlivost a použitelnost
  (EOTA TR 024:2009)
  Typ Z2: určen pro vnitřní použití při teplotách nad 0 °C, bez vystaven dešti nebo UV..
  Pohyblivost +/- 7,5%
  Skladovací teplota +5°C až +25°C
  Aplikační teplota -5°C až +35°C
  Hustota 1.28 g/ml
  Doba vytvrzení 1,7 mm za 24 hodin
  Expanze až 20x
  Expanzní teplota 180°C
  Tvrdost Shore
  ISO 7619-1:2010
  68
  Propustnost vzduchu
  EN 1026
  600 Pa
  Ekologické údaje nízký potenciál poškození ozonové vrstvy (ODP)
  nízký potenciál globálního oteplování (GWP)
  nízký VOC (0,05 g/l)
  bezprašný

  OSTATNÍ DOKUMENTY

  _ENG_DOP K-FLEX K-FIRE HP SEALANT Penetrations (*.pdf)
  EC Certificate K-FLEX K-Fire HP Sealant EN (*.pdf)
  ETA 15-0778 K-FLEX K-Fire HP Sealant - Penetrations (*.pdf)
  K-FLEX K-FIRE HP SEALANT - TDS _EN_ R01 - 2016.01.27 (*.pdf)
  MSDS K-FLEX K-FIRE HP SEALANT rev1 - 06112015 eng (*.pdf)


  Aktuality