K-FLEX® K-FIRE SEALANT A (TMEL)

K-FLEX® K-FIRE SEALANT A je jednosložková akrylová emulze, která v teple ohně expanduje a vytváří bariéru, jež brání průniku ohně a kouře. Při normálním použití zachovává index redukce zvuku konstrukce. Při požáru nevytváří halogenované vedlejší produkty a neobsahuje žádné nebezpečné suroviny. Má dobrou přilnavost k široké škále běžných stavebních materiálů. Je navržena k použití v kombinaci s K-FLEX® K-FIRE BATT za účelem zabránění pronikání ohně a kouře mezi prostory a přitom stále umožňovala instalaci vedení.

 • stavební spáry v požárních přepážkách a
      podlahách,
 • akustická těsnění kolem obvodů protipožárních
      přepážek,

 • Požární třída
  (EM 1366-3; EN 1366-4)
  až El 120
  Ucpávka testována pro lehké příčky: min. tlouštka 120 mm
  pevné stěny: min. tlouštka 150 mm
  Testované prostupy - měděné trubky do Ø 159 mm
  - ocelové trubky do Ø 159 mm
  - kabely do 50 mm
  - perforované kabelové žlaby do 450 × 50 mm

  - rovinná spára do W50 + podkladový materiál
  Trvanlivost a použitelnost
  (EOTA TR 024:2009)
  Typ Z1: určen pro vnitřní použití při teplotách nad 0 °C, bez vystavení dešti nebo UV.
  Aplikační teplota +5°C až +40°C
  Skladovací teplota +5°C až +30°C
  Hustota 1.57 g/ml
  Sesednutí 5 mm po 1 h ve spáře 30 mm
  Smrštění 12%
  Rychlost vytvrzení 3 mm za den při 50% relativní vlhkosti a 23 °C
  Nelepivost 30 min. při 23 °C, 50% RV
  Odolnost proti vodě dobrá po plném vytvrzení
  U. V. odolnost dobrá
  Pohyblivost spoje zůstává pružný
  Doba skladování 18 měsíců
  Akustické vlastnosti
  EN 10140
  EN ISO 717-1

  Rw až 65 dB
  Rw až 40 dB
  Rozpustnost ve vodě mísitelný
  Ekologické údaje nízký potenciál poškození ozonové vrstvy (ODP)
  nízký potenciál globálního oteplování (GWP)
  nízký VOC
  bezprašný


  Aktuality